Account ID #7307319631647732445

Account DNP-MWQX-HNWB-DCRM-8J8UC
Public Key
43E1CE43AB9F34ED7EE1629A1927AE3EA76696FEEC494AE381748E13AC597266
Name N/A
Balance +20,522.49110873 DNP
Received +29,440.35707832 DNP in 334 transactions
Sent -8,916.91161959 DNP in 8 transactions
Transaction fees paid -0.95435 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+14,336 DNP in 7 blocks
+0.00735 in fees
+14,336.00735 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-DZ74-KK87-W5SD-5C9YB