Account ID #722211029731389095

Account DNP-6DP9-5DN2-NRVE-2HG3N
Public Key
0AF53DF79BCF1A3BD81135E0461F2E069EED399ED75A7C31DF4D814C35080C71
Name N/A
Balance +320,746.82573479 DNP
Received +320,682.88732855 DNP in 1185 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+1,859,584 DNP in 908 blocks
+5,196.6352 in fees
+1,864,780.6352 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S