Account ID #5467990261089934394

Account DNP-Z93U-7HXS-CH58-6NKSR
Public Key
BACB431208CD243200D835263DBDDFB4B44D7AB95D950F86A4DE63D6C26FE253
Name N/A
Balance +340,245.3654772 DNP
Received +340,181.42707096 DNP in 476 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+804,864 DNP in 393 blocks
+563.60215 in fees
+805,427.60215 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S