Account ID #3379892964801522402

Account DNP-ECR4-RTWX-7PPN-4CYTX
Public Key
ADEA049AF79ACCBE43CC58933428CE563D2DDE65E2CFCDE75C7538775EC4200D
Name N/A
Balance +7,401.16294967 DNP
Received +13,779.02909967 DNP in 85 transactions
Sent -6,377.00735 DNP in 4 transactions
Transaction fees paid -0.8588 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+10,240 DNP in 5 blocks
+0.1176 in fees
+10,240.1176 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-ZQ2K-WEQ7-F4LQ-BQRHE