Account ID #18240323113452377821

Account DNP-U7QX-9DUU-ML9P-H7PAU
Public Key
1A63CEC8D4C2526A6CF1531385673C8EF2CEBAF8394B71FBC41A3D4C73A68171
Name N/A
Balance +234,824.8710261 DNP
Received +234,825.1910261 DNP in 132 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+294,912 DNP in 144 blocks
+38.7691 in fees
+294,950.7691 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS