Account ID #17070115161778771986

Account DNP-CQ2L-BKGF-MB44-GVBTT
Public Key
DBA508D639F4E2527D812D7515211E53C4AABCE5783DCBFD9EE7660BE959D205
Name N/A
Balance +290,545.70448847 DNP
Received +290,546.02448847 DNP in 155 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+362,496 DNP in 177 blocks
+60.02435 in fees
+362,556.02435 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS