Account ID #16613046980396540822

Account DNP-LSWQ-8PZQ-EXA9-G8D5F
Public Key
F8ADC81B7EEFC84B1966F79D85596D7281FB1FAA9ACEF5360E50A2A67E852D52
Name N/A
Balance +500,260.38628945 DNP
Received +500,260.70628945 DNP in 271 transactions
Sent -0.01 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.31 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+626,688 DNP in 306 blocks
+73.333 in fees
+626,761.333 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-6PAL-CRVQ-UZNM-9XEZS