Account ID #16521945868213146006

Account DNP-9NEQ-9DNK-AZGB-GYFLC
Public Key
A9B26A00B0D20293C11C72AC5AB23AEC13823BACF68301783ECCA99CED1E477B
Name N/A
Balance +520,628.46853647 DNP
Received +520,564.70808024 DNP in 1071 transactions
Sent -0.00000001 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.2 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+1,021,952 DNP in 499 blocks
+1,164.06115 in fees
+1,023,116.06115 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S