Account ID #16265707133931140846

Account DNP-3FRG-GPXA-JLEG-G8VG5
Public Key
8D95713AC56B03D5B9B9424A4A9D3B70825CF5046599EB0E324545B5FDED9B5C
Name N/A
Balance +4,569.28656618 DNP
Received +12,763.10861618 DNP in 14 transactions
Sent -8,193.00735 DNP in 4 transactions
Transaction fees paid -0.8147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+14,336 DNP in 7 blocks
+1.50735 in fees
+14,337.50735 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-ME4K-8U2Y-YCGN-GJHEQ