Account ID #15811881648157977971

Account DNP-LVDM-LQ4H-DSLK-FQSVQ
Public Key
2E13709D5D82F14C01CDFD6043B3F7BD99BD3DE859DEB00E99351ACAE7C39B61
Name N/A
Balance +200,194.71706039 DNP
Received +200,130.77865415 DNP in 455 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+1,617,920 DNP in 790 blocks
+2,344.6713 in fees
+1,620,264.6713 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-2H3J-R64S-2RBR-2C6PD