Account ID #1391104074057872377

Account DNP-4WZT-T5TX-PTHX-3KKM8
Public Key
D733796BE0B1AD54A42B1E09B3047B7E29869697E3B2E5C906E8184AB0D72E6B
Name N/A
Balance +198,050.17500912 DNP
Received +198,050.19705912 DNP in 228 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+356,352 DNP in 174 blocks
+91.71515 in fees
+356,443.71515 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S