Account ID #13339436364160645951

Account DNP-LGTZ-QCLV-ZFEN-DLT9L
Public Key
0C8B23355BD559EA21165B89FE47F0938BF3160709CA2B3C62818FE5F1E67E3C
Name N/A
Balance +144,949.90275343 DNP
Received +144,886.94964719 DNP in 467 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -1 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+5,111,808 DNP in 2496 blocks
+16,380.36875 in fees
+5,128,188.36875 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-Q2SQ-TU96-CVW9-B5TPU