Account ID #13339436364160645951

Account DNP-LGTZ-QCLV-ZFEN-DLT9L
Public Key
0C8B23355BD559EA21165B89FE47F0938BF3160709CA2B3C62818FE5F1E67E3C
Name N/A
Balance +135,496.10899663 DNP
Received +135,433.15589039 DNP in 324 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -1 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+1,615,872 DNP in 789 blocks
+2,534.3379 in fees
+1,618,406.3379 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-Q2SQ-TU96-CVW9-B5TPU