Account ID #13213898739482760126

Account DNP-N6XY-WLSF-BVXP-DLBSG
Public Key
D690298C92FADEA7FDDF419CC21F1FE073198BEC002CE080091B0DEE159B9F43
Name N/A
Balance +305,780.95365808 DNP
Received +305,717.01525184 DNP in 1033 transactions
Sent -0.00735 DNP in 2 transactions
Transaction fees paid -0.0147 DNP
Solo mined balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Pool mined balance
+815,104 DNP in 398 blocks
+1,190.2888 in fees
+816,294.2888 DNP in total
Pool reward balance
+0 DNP in 0 blocks
+0 in fees
+0 DNP in total
Reward assignment DNP-X6LS-J9M2-EZXW-2235S